Infobox

Bij de oriŽntatiepalen hoort ook de onafscheidelijke info-box. Deze uitstekende informatiedrager kan allerlei nuttige tips bevatten inzake veiligheid aan zee, laat vaak geografische plannetjes zien van de locatie waar men zich bevindt, kan de toeristische kalender van de badplaats herbergen, kan info geven over de werking van de oriŽntatiepalen en anti-verdwaalamrbandjes, enz.

Uiteraard is deze populaire informatiedrager uitstekend geschikt om melding te maken van de verschillende partners, privé-sponsors en overheden, die het project van de oriŽntatiepalen en de anti-verdwaalarmbandjes mogelijk maken. (image-building)

Bij het ontwerp en de productie van de info-box werd uiteraard rekening gehouden met allerlei typische factoren van het strandgebeuren. Zo ondermeer het gebruik van UV-afremmende materialen teneinde de aangebrachte informatie niet te laten ontkleuren door het zonlicht, terwijl uiteraard ook de vorm van de box, ovaal, niet toevallig is : op een strand met veel spelende kinderen plaats je geen voorwerpen met een scherpe hoek teneinde letsels bij toevallige confrontatie te vermijden.

affiche
IKWV
IKWV