Ze zijn met zes !

figuren

De zes verschillende figuren werden bijzonder nauwkeurig uitgekozen. Naast de vorm, werden ook de kleuren met grote zorg bestudeerd vooraleer ze in productie gingen.

De zes figuren (boot, trein, vis, banaan, bal, huis) zijn zodanig opgevat:
1. dat ze goed herkenbaar zijn
2. makkelijk van elkaar te onderscheiden en
3. eenvoudig om te onthouden en te herinneren. Zelfs in een stress-situatie : even verdwaald.

De objecten zelf hebben een volume van ongeveer 1 m³

affiche
IKWV
IKWV